Home
Activiteiten
Educatie
Museum
Bezoek
 
     
 
     
  Activiteiten  
     
     
  Vertel- en voorleesfestival
Museum De Sûkerei komt naar u toe!

15-06-2011 Tussen de activiteiten begeleidster van Bennemastate in Hardegarijp en het Cultuur Historisch museum De Sukerei in Damwâld is er contact geweest in het kader van "Het vertel en voorlees festival ", dat van 1 t/m 15 juni werd gehouden.
Dit festival is bedacht en georganiseerd door de Wurkgroep Soarch en Musea m.m.v. Museum Federatie Fryslan te weten Mirjam Pragt en Sanne Ligthart en deAfuk te weten Aliean Akkermans en Lineke Kuiper van het project Meartaligens yn 'e Soarch.
In het kader hiervan was het de bedoeling dat een zorginstelling op zoek ging naar iemand die hun cliėnten voor wilde lezen. Ook bestond er de mogelijkheid om een museum uit de buurt uit te nodigen om over een museumstuk een verhaal te vertellen.
Dit werd dus ook aan het museum De Sûkerei, gevraagd of zij hier aan mee wilden doen. Dit is dus ook in principe voor mensen die in een verpleeg- verzorgingshuis wonen, en de deur niet meer uit komen door, handicap, ouderdom, dementie en andere gebreken.
Twee vrijwilligers van De Sūkerei vonden dit een leuk idee, en ze hebben even een opzetje gemaakt om hier invulling aan te geven. Ze zijn vanuit het gehele museum gaan denken met als gevolg dat er een mooi filmpje gemaakt is, en de film die ze gebruikelijk laten zien,aan hun bezoekers kunnen ook aan deze belangstellenden getoond worden. Ze hadden ook wat spullen en gebruiksvoorwerpen uit het museum meegenomen. Dit alles voorzien van een verhaaltje, een kleine anekdote, en een vrolijk praatje hebben ze een volledig programma gepresenteerd. Het is een leuke en gezellige middag geworden, en dit naar volle tevredenheid van de belangstellenden en de begeleidsters.
Ook op deze manier krijgt museum De Sukerei de aandacht die ze verdient.
Onze gedachte hierover heeft opgeleverd dat we via dit persberichtje hierop de aandacht willen vestigen, zodat ook andere instellingen hierop kunnen reageren.

Mocht er belangstelling van verpleeg -, verzorgingshuizen e.d. zijn dan kunnen ze per brief, telefoon of e-mail contact opnemen met museum De Sukerei Trekweg 8a 9101 AB Damwâld. Tel. 0511-420936. info@desukerei.nl

Zie voor meer informatie op: www.museumfederatiefryslan.nl
www.fffestival.nl
www.afuk.nl
www.datwiedoesa.nl
www.desukerei.nl
 
     
     
   
     
 
       
   
       
       
  © De Sukerei / ItKin Design    
vrijwilligers informatie vrijwilligers informatie links sponsoren