Home
Activiteiten
Educatie
Museum
Bezoek
 
     
 
     
  Museum  
     
     
  Museum

Het leven en wonen in de Noordelijke Friese Wouden rond het jaar 1900 staat in het cultuurhistorisch centrum 'De Sûkerei' in Damwâld (Damwoude).

De cichoreidrogerij fungeert als bezoekers- en expositiecentrum. Het gehele productieproces kan men aanschouwen in deze oude drogerij. Hier zijn tevens twee droogovens (eesten of 'jisten') gereconstrueerd. Oorspronkelijk stond het gebouw in 'De Falom'.

Op het terrein zijn drie 'wâldhúskes' (woudhuisjes) opnieuw opgebouwd. De 'wâldhúskes' zijn in deze streek een karakteristieke historische woonvorm, die vrijwel geheel is verdwenen. Ze vinden hun oorsprong in de plaggenhut en de latere spitkeet.
De 'wâldhúskes' op het terrein stonden oorspronkelijk in 'De Falom', 'De Westereen' en 'Rinsumageast'.
Elk huisje heeft een specifiek thema.
In 'De Falom' ligt de nadruk op vissen, jagen en stropen.
In 'De Westereen' is de situatie herschapen van een gezin wat leeft van ambacht en handel.
In 'Rinsumageast' is een 'wâldspultsje' met een gezin dat leeft van een gemengd vee- en akkerbouw bedrijf.
Nieuw sinds juli 2016 is poldermolen "De Mearmin", oorspronkelijk uit Roodkerk (1892). Als de molen draait dan bemaald deze het museumterrein.

Met een persoonlijke rondleiding in de drogerij en over het terrein met de woudhuisjes en de poldermolen, krijgt u meer informatie over het leven en wonen rond 1900.

Klik hier voor een filmpje over De Sûkerei.
 
     
     
 

 
     
 
       
   
       
       
  © De Sukerei / ItKin Design    
vrijwilligers informatie vrijwilligers informatie links sponsoren