Het leven en wonen in de Noordelijke Friese Wouden rond het jaar 1900 staat centraal in het openluchtmuseum De Sûkerei in Damwâld. Het museum wordt volledig gerund door vrijwilligers.

De cichoreidrogerij fungeert als bezoekers- en expositiecentrum. Het gehele productieproces kan men aanschouwen in deze oude drogerij. Hier zijn tevens twee droogovens (eesten of ‘jisten’) gereconstrueerd. Oorspronkelijk stond het gebouw in ‘De Falom’.

De ‘wâldhúskes’ op het terrein stonden oorspronkelijk in ‘De Falom’, ‘De Westereen’ en ‘Rinsumageast’.
Elk huisje heeft een specifiek thema.


In ‘De Falom’ ligt de nadruk op vissen, jagen en stropen.

In ‘De Westereen’ is de situatie herschapen van een gezin wat leeft van ambacht en handel.

In ‘Rinsumageast’ is een ‘wâldspultsje’ met een gezin dat leeft van een gemengd vee- en akkerbouw bedrijf.

Nieuw sinds juli 2016 is poldermolen “De Mearmin”, oorspronkelijk uit Roodkerk (1892). Als de molen draait dan bemaalt deze het museumterrein.