Winkeltjesroute De Wouden e.o (fiets/auto)

Elke eerste zaterdag van de maand. Museum De Sûkerei is in de winterperiode gesloten, maar opent weer vanaf april t/m oktober.

Voor de openingstijden van de overige deelnemers kijk bij de Winkeltjesroute op: www.wrwo.nl

Halepaden (wandelpad)

De halepaden liepen voorheen ten zuiden van de dorpshoofdader Doniawei-Foarwei over de bouwlanden (nu weilanden en woonwijken).

Voor de ruilverkaveling van 1972 bestond nog het “allemansrecht”. Dat betekende dat iedereen het recht had om over andermans erf en landerijen te lopen mits er geen schade toegebracht werd.

Ten noorden en ten zuiden van deze hoofdader, op de Halen dus, bevonden zich de bouwlanden waarop de cichorei verbouwd werd.

Rondom museum de Sûkerei kunt u een mooie wandeling maken over deze halepaden.

Meer over de halepaden op: www.halepaden.nl

Bonifatius route (fietsroute)

Vanaf Dokkum kunt u in zuidelijke richting de Bonifatius route fietsen bij het Fietsroutenetwerk.

Tussen knooppunt 65 en 63 komt u openluchtmuseum de Sûkerei tegen.

In de winterperiode, van november t/m maart, is het museum gesloten.
Maar van april t/m oktober bent u weer van harte welkom.

Meer over de Bonifatiusroute, klik hier: Bonifatiusroute.